De algemene voorwaarden van Conchitta, zetelhoudende te Rotterdam zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24403185

Een exemplaar hiervan kunt u bij ons opvragen waarna wij het u per Email zullen toesturen 

Telefonisch: +31 6 41637117       

Email: info@conchitta.nl